Naprawy zawilgoconych i zagrzybionych murów budynków.


Od dwudziestu lat z dużą skutecznością wykonujemy:

• osuszanie zalanych ścian urządzeniami termowentylacyjnymi,
• hydroizolacje, izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe metodą iniekcji grawitacyjnej i ciśnieniowej,
• mury o większych zawilgoceniach przed iniekcją wysuszamy
   urządzeniami termowentylacyjnymi,
• zewnętrzne tradycyjne izolacje pionowe ścian z drenażem,
• izolacje poziome posadzek,
• likwidujemy zagrzybienia murów,
• naprawy konstrukcji murowych, betonowych i żelbetowych metodami iniekcyjnymi, mechanicznymi i torkretowania, 
• tynki renowacyjne, malowanie elewacji, naprawy i remonty dachów, kominów,
• ekspertyzy budowlane, opinie budowlane, przeglądy budowlane, inwentaryzacje budowlane, nadzory budowlane, kosztorysowanie, 
• przeprowadzki domów, mieszkań, biur, firm,
• transport mebli, agd, rtv.
 

Skuteczność wykonania robót renowacyjnych uzyskujemy przez profesjonalizm pracowników oraz stosowanie materiałów sprawdzonych i znanych firm między innymi Proxan, Schomburg, Deitermann, Remers itp. Przez okres swej działalności nasza firma wykonała wiele obiektów Mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej głównie zabytkowych między innymi:

 

• Budynek Dyrekcji Kopalni Murcki,
• Budynek Zabytkowy administracyjno-biurowy w Bytomiu przy ul. Wrocławska 8 dla firmy „DAW” – Bytom. 
• Ośrodek Szkolno Wypoczynkowy – Węglokoks Katowice,
• Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach,
• Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie,
• Dom Pomocy Społecznej w Świętochłowicach,
• Piwnice restauracji w Katowicach przy ul. 3 – go Maja,
• Stołówka Elektrowni Łaziska,
• Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Chorzów,
• Budynki biurowe byłej Huty Sielesia w Katowicach,

Kościół zabytkowy w Simoradzu koło Skoczowa,
• Budynki Wielorodzinne przy ul. Mariackiej 25 i 28 w Katowicach,

Budynek mieszkalny w Wiśniczu,

• Budynek Szpitala Neurologicznego w Katowicach Murckach,

• Budynek Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach – Bogucicach ul. Markiewki,

• Budynek Biurowy ul. Młyńska 1 (DOM PRASY) w Katowicach jako podwykonawca Firmy MOSTOSTAL Warszawa (Inwestor Urząd Miasta Katowice),

• Budynek Szpitala Urazowego Św. Barbary w Sosnowcu,

· Hotel Zamek w Lublińcu ( zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian i posadzek, zbiorników i basenu przy modernizacji piwnic pod cele „SPA”

· Budynek Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2 jako podwykonawca Firmy MOSTOSTAL Warszawa (Inwestor Urząd Miasta Katowice)

· Budynek Wyższej Szkoły Ochrony Pracy Katowice ul. Bankowa 8

• Prowadzenie prac jako Rzeczoznawca Budowlany przy monitoringu budynków zlokalizowanych w obrębie prac wykonywanych przez Firmę STRABAG (przebudowa dworca kolejowego w Katowcach),

• Budynki wielorodzinne przy ul. Wrocławskiej 7a i 7b w Gliwicach (wykonanie iniekcji ścian),

Zabytkowy Dworek Salzmanna” w Gdańsku dla Firmy DORACO Spółka z o.o.

• Wykonanie uszczelnienia przepustów kolejowych w Rogóżnie oraz Kozłowie dla Firmy PNUIK Kraków,

• Odtworzenie izolacji poziomej ścian metodą TERMOINIEKCJI w budynku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie,

Budynki mieszkalne jednorodzinne na terenie wielu miast w obrębie aglomeracji Śląska.

 

 

 

 

 


 

 

© 2009 Projekt i wykonanie stopka Wszelkie prawa zastrzeżone