FirmaSpecjalistyczna.pl

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest tworzona wyłącznie przez geodetów i znajduje zastosowanie podczas procesu przyznawania pozwolenia na budowę. Geodeta musi koniecznie wykonać pomiary terenu, a następnie dokonać aktualizacji mapy zasadniczej. Przedstawiamy, co powinna zawierać mapa do celów projektowych, a także jaki jest średni czas oczekiwania. Dodatkowo wskazujemy, co jest potrzebne do wykonania mapy do celów projektowych.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Zanim inwestor złoży wniosek o pozwolenie na budowę koniecznie musi przygotować szereg dokumentów, aby nie wydłużać procedury. Wśród nich znajduje się także mapa do celów projektowych, która jest zatwierdzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na mapie do celów projektowej znajduje się teren, o który składany jest wniosek, a t także teren, na który będzie oddziaływała przyszła inwestycja.

Definicja mapy do celów projektowych pochodzi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995. Przedstawiono tam, że mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjnym dokonanym w oparciu o aktualną mapę zasadniczą. Mapa do celów projektowych musi poprzedzać wykonanie projektu budowalnego. Podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę jest kluczowym dokumentem. Bez niej nie można go uzyskać. Mapę do celów projektowych może wykonać wyłącznie geodeta ze stosowanymi uprawnieniami zawodowymi.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych musi zawierać informacje dotyczące terenu, na którym będzie dokonywana inwestycja. Dodatkowo musi przedstawiać obszar sąsiadujący z działką. Ustawa wskazuje, że jest to co najmniej 30 metrów. W przypadku, gdy przy potencjalnym miejscu budowy zachodzi konieczność wskazania strefy ochronnej, np. gazociągów to również należy wskazać to na przygotowywanym dokumencie.

O mapie do celów projektowej można powiedzieć, że stanowi połączenie treści zawartej przez mapę zasadniczą wraz z granicami własności działek. Ponadto na mapie do celów projektowych znajdują się także:

  • linie, które rozgraniczają tereny posiadające różne przeznaczenie,
  • linie zabudowy,
  • osie należące do dróg i ulic,
  • wskazanie zieleni wysokiej i pomników przyrody,
  • przedstawienie infrastruktury podziemnej liniowej i punktowej.

Na mapie do celów projektowych mogą być także umieszczone lokalne informacje, które np. przedstawiaja ukształtowanie rzeźby terenu. Geodeta może także nanieść uzgodnione projektowane sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej mapa wykonywana jest w skali 1:500 lub w przypadku, gdy znajdzie zastosowanie przy inwestycjach liniowych to powinna mieć skale 1:1000.

Termin oczekiwania na przygotowanie mapy do celów projektowych wynosi od 2 do 4 tygodni w przypadku wnioskowania o wydanie pozwolenia na dom jednorodzinny. Taka usługa geodezyjna kosztuje ok. 2000 zł.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych nie jest ważna dożywotnio. Ustawa nie przewiduje bezpośrednio okresu jej obowiązywania, jednak w praktyce uznaje się, że jej ważność wygasa w momencie naniesienia zmian na danym terenie. W konsekwencji na ważność mapy rzutuje data jej wykonania.

You might also like