FirmaSpecjalistyczna.pl

Sprawozdanie finansowe a współpraca z biurem rachunkowym – kilka aspektów

Sprawozdanie finansowe to dokument dotyczący każdego przedsiębiorstwa, które prowadzi pełną księgowość. Obecnie jedyną formą, w której można je złożyć to tzw. e-sprawozdanie. W tym wpisie dowiesz się wszystkiego na temat wszystkich procedur związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

Krok pierwszy – zamknięcie ksiąg rachunkowych i proces przygotowawczy

Ten proces dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. W tym etapie koniecznym jest przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli dokonania weryfikacji dokumentów w firmie oraz potwierdzenia sald. Ważnym jest również dokonanie wyceny aktywów i pasywów, a także ustalenie rocznego wyniku finansowego. Wszystkie te informacje są istotne, celem prawidłowego sporządzenia e-sprawozdania.

Za przygotowanie wyżej opisanych danych odpowiedzialny jest kierownik jednostki, zaś zamknięciem księgi rachunkowej na dany rok – księgowa, dyrektor finansowy lub wynajmowane biuro rachunkowe. Należy też pamiętać, że w dokument należy przygotować w przeciągu 3 miesięcy do dnia bilansowego.

Krok drugi – sprawozdanie a format dokumentu

Od 1 października 2018 roku e-sprawozdania muszą być tworzone w formacie XML. Aby przygotować dokument należy skorzystać z oprogramowania finansowo-księgowego, umożliwiającego wygenerowanie dokumentu XML. Jeśli dany program nie ma możliwości jego stworzenia, konieczne jest nabycie nowego oprogramowania do sporządzania sprawozdań finansowych. Warto wspomnieć, że korzystając z usług biura rachunkowego można mieć pewność, iż posiada ono odpowiedniego rodzaju oprogramowanie.

Krok trzeci – analiza e-sprawozdania przez rewidenta

W tym kroku dochodzi do zrewidowania poprawności zapisów i danych obecnych w e-sprawozdaniu. Procedurą zajmuje się biegły rewident reprezentujący firmę audytorską. W większości przypadków za wybór odpowiedniego przedsiębiorstwa odpowiada organ zatwierdzający sprawozdania finansowe. Należy pamiętać, że kierownik jednostki nie ma w tym kontekście żadnego wyboru.

Krok czwarty – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest dokonywane przez organ zatwierdzający. Jak wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ten krok powinien zostać zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W następnej kolejności księgowa lub biuro rachunkowe musi podpisać e-sprawozdanie. Tak przygotowany dokument należy złożyć do KRS, naczelnika US lub szefa KAS. Za to zadanie odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Jak ułatwić procedurę?

Sprawozdania finansowe często sprawiają sporo trudności, nawet właścicielom większych przedsiębiorstw. Korzystając z usług biura rachunkowego można znacząco ułatwić całą procedurę. Profesjonaliści doskonale wiedzą jak szybko i sprawnie wykonać wszystkie kroki. W związku z tym kompleksowo wspierają swoich klientów w zakresie prawidłowego przygotowania oraz składania e-sprawozdań. Osoby, które mają kłopot z tworzeniem sprawozdań finansowych powinny więc przemyśleć skorzystanie z usług fachowego doradcy lub biura rachunkowego.

You might also like