FirmaSpecjalistyczna.pl

Organizacja transportu międzynarodowego – czy warto korzystać z pomocy specjalistów

Proces transportu stanowi istotne ogniwo, jakie łączy klientów oraz przedsiębiorstwa. Składa się on z łańcucha złożonych czynności  – tak wykonawczych, jak organizacyjnych. Polega na przemieszczaniu ładunku z jednego albo kilku punktów nadania do jednego albo kilku punktów odbioru, przy wykorzystaniu właściwego do tego celu środka transportu.

Proces planowania transportu jest jednym z istotniejszych wyzwań, przed jakim stają wszyscy przedsiębiorcy, ponieważ jedynie prawidłowo zaplanowany transport pozwala na czas dostarczyć towar, a w efekcie przynieść oczekiwane zyski. Im lepiej zaplanowane i zorganizowane są procesy przewozowe, tym bardziej zadowoleni są klienci, a to bezpośrednio przekłada się na osiągnięcie zysku.

Jednak organizacja transportu jest zadaniem niełatwym, szczególnie w odniesieniu do transportu międzynarodowego. Osoba, jaka jest za to odpowiedzialna, musi nie tylko odpowiednio dobrać środek transportu, lecz także brać pod uwagę koszty, formalności związane z dokumentacją, winna znać również przepisy i zwyczaje, jakie panują w państwie docelowym, jak również z krajach, przez które przebiegać będzie przewóz. 

Transport międzynarodowy – zadanie dla specjalistów

Metod i sposobów przemieszczania towarów jest dużo, zatem znalezienie optymalnego rozwiązania nie jest bynajmniej proste, dlatego coraz więcej dużych, ale również mniejszych przedsiębiorstw podejmuje decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów – profesjonalnych firm zajmujących się organizacją transportu międzynarodowego.

Usługi spedycyjne, polegające właśnie na organizacji procesów transportowych zdejmują z barków przedsiębiorców szereg obowiązków, a także prowadzą do oszczędności, ponieważ jedynie doświadczony spedytor jest w stanie tak zaplanować i zorganizować cały proces przewozu, by trwał on możliwie najkrócej. Specjaliści w tej dziedzinie stwarzają koncepcję transportu, wykorzystując swoje kompetencje – a więc szeroką specjalistyczną wiedzę, także z zakresu prawa transportowego, doświadczenie oraz liczne kontakty w wielu państwach, zaś świadczona przez nich usługa obejmuje wszystkie czynności oraz procesy, jakie składają się na przewóz przesyłek z miejsca nich nadania do miejsca odbioru.

Jedynie doświadczony spedytor jest w stanie spenetrować rynek w celu znalezienia najlepszej oferty, jaka będzie dostępna dla klienta w określonym czasie oraz konkretnej relacji transportowej, ma on również możliwość sprawdzenia wiarygodności oraz zabezpieczeń, każdego przewoźnika, dzięki czemu realizowany transport zapewnia maksymalne bezpieczeństwo towaru. Korzysta on z usług wielu podwykonawców co powoduje, iż może wyszukać możliwie najkorzystniejszą cenę w przypadku transportu międzynarodowego.

Co wchodzi w skład usług spedycyjnych?

Wszystkie usługi w ramach przewozów międzynarodowych są indywidualnie dostosowywane do wymagań klientów, a także do specyfiki przewożonego ładunku. W ich ramach spedytorzy:

  •         przyjmują zalecenia oraz doradzają w zakresie procesów spedycyjnych;
  •         dobierają optymalne środki transportu zależnie od danej trasy oraz specyfiki ładunku;
  •         zawierają umowy przewozowe;
  •         sporządzają kompletną dokumentację transportową, a więc listy przewozowe oraz CMR;
  •         ubezpieczają przesyłki na czas przewozu;
  •         organizują odebranie przesyłki bezpośrednio od nadawcy oraz przekazanie jej do finalnego odbiorcy;
  •         zajmują się odprawami celnymi, co obejmuje całą dokumentację oraz opłaty itp.;
  •         w przypadku oczekiwania na przeładunek na inny środek transportu organizują przechowanie towaru.

Dzięki usłudze spedycyjnej towar zostanie dostarczony zgodnie z terminem, jaki był przewidziany, nie ulegnie również uszkodzeniu. Chociaż rzecz jasna, spedytor pobiera za swoje usługi wynagrodzenie, zazwyczaj nie wpływa to na wzrost kosztów transportu, ponieważ ma on wynegocjowane znacznie korzystniejsze warunki z firmami przewozowymi, a także z tymi, które obsługują załadunek czy fracht. Często okazuje się nawet, że pomimo konieczności zapłaty wynagrodzenia dla spedytora, transport ładunków nadal jest konkurencyjny cenowo, niż gdyby był organizowany we własnym zakresie przez przedsiębiorcę.

Źródło: Firma spedycyjna – Symlog Warszawa

You might also like