FirmaSpecjalistyczna.pl

Kolizja na drodze i co dalej?

Będąc uczestnikiem ruchu drogowego, należy zachować skupienie i przestrzegać przepisów. Każdy kierowca może jednak popełnić błąd lub stać się ofiarą nieuwagi innego kierowcy. Kolizje na drodze zdarzają się każdego dnia, dlatego w przypadku gdy jesteśmy uczestnikami takiego zajścia, warto jest znać odpowiedni schemat postępowania.

Kolizja – czy wzywać policję?

Kolizja na drodze niewątpliwie wiąże się z dużym stresem i ogólnym zdenerwowaniem. Kierowcy bardzo często, zamiast zachować spokój, podejmują decyzje pod wpływem emocji i nie są w stanie na trzeźwo ocenić sytuacji.

Kolizja definiowana jest jako zdarzenie w ruchu drogowym, w którym nikt nie doznał obrażeń ciała. Przykładem kolizji będzie więc stłuczka na parkingu bądź na skrzyżowaniu, gdzie żadna osoba nie została poszkodowana.

Kierowcy bardzo często wahają się, czy w takiej sytuacji konieczne jest wykonanie telefonu na policję. Otóż wezwanie policji nie zawsze jest konieczne, ponieważ jeśli nikt nie ucierpiał, można sprawę rozwiązać bez jej udziału. Natomiast w przypadku niejasności, co do stanu zdrowia uczestników kolizji lub problemów przy ustaleniu winowajcy oraz poszkodowanego, wezwanie policji znacznie uprości dalsze postępowanie.

Schemat postępowania w przypadku kolizji

Kiedy dojdzie do kolizji na drodze należy ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie usunąć pojazdy z jezdni. Jeśli nie ma możliwości usunięcia auta z drogi, należy je odpowiednio oznakować lub wezwać pomoc drogową. Kiedy konieczne jest autoholowanie laweta zabiera pojazd do warsztatu lub innego miejsca wskazanego przez właściciela pojazdu.

Jeśli chodzi o formalności po zaistnieniu kolizji drogowej, bardzo ważnym krokiem jest sporządzenie dokumentacji całego zajścia. Warto wykonać zdjęcia pojazdów, ponieważ mogą być one dobrym dowodem na wyrządzone szkody, który przyspieszy cały proces wypłaty odszkodowania.

Kolejnym rokiem jest spisanie oświadczenia o wystąpieniu kolizji drogowej. Należy w nim zawrzeć wszystkie dane sprawcy kolizji, łącznie z numerem prawa jazdy i polisy ubezpieczeniowej, datę, miejsce zdarzenia oraz okoliczności, w których doszło do kolizji. Jeśli sprawca nie zechce udostępnić swoich danych, konieczne będzie wezwanie policji.

W dalszej kolejności trzeba nawiązać kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zwrot kosztów poniesionych na naprawę usterek, które wynikły z kolizji, można odzyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym polisę wykupił sprawca wypadku, a drugim poinformowanie swojego ubezpieczyciela. W obu przypadkach pracownicy ubezpieczyciela mają obowiązek poinformować nas o niezbędnych formalnościach, takich jak spotkanie z rzeczoznawcą, który odpowiednio wyceni szkodę. Zasadniczo funkcjonują dwa warianty jej likwidacji:

  • kosztowy (właściciel otrzymuje środki pieniężne i na własną rękę naprawia samochód),
  • warsztatowy (bezgotówkowy).

Najważniejsze, aby w przypadku kolizji drogowej szybko usunąć pojazdy z jezdni i dopilnować wszystkich formalności. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Inspirowane: Autoben.pl – pomoc drogowa Zielonka

You might also like