FirmaSpecjalistyczna.pl

Wkład własny przy kredycie hipotecznym – obecne wymagania

Wymagania banków w kwestii minimalnego poziomu wkładu własnego

Obecnie większość banków wymaga minimalnego wkładu własnego na poziomie 10% kosztów inwestycji przy zastosowaniu tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu. Niektóre banki działające na polskim rynku kredytowym wymaga 20% wkładu własnego, do takich instytucji należą między innymi BNP Paribas i PKO BP. Jak przekonamy się w dalszej części może to być zdecydowanie lepsze rozwiązanie.

W przypadku kredytu hipotecznego wpływ na wysokość wkładu własnego ma również rodzaj nieruchomości, która stanowi przedmiot finansowania oraz forma kredytu. Przykładowo: finansowanie lokalu użytkowego w większości banków wymaga wkładu własnego na poziomie 20%, pomimo, że standardowo wymagane jest 10%.

W przypadku, gdy bank uzna nieruchomość za nietypową lub mniej płynną może zwiększyć wymagany wkład własny. Dla przykładu można podać bank Millenium, który dla działek o powierzchni większej niż 3000 m kw. wymaga wkładu własnego na poziomie 40%. Jest to wymagane, ponieważ mało płynne aktywo jest ryzykownym kredytowaniem dla banku.

Gdy kredyt brany jest na zakup i remont lub wykończenie nieruchomości wymagany wkład początkowy obliczany jest na podstawie sumy kosztów, a wnoszony jest od razu przed uruchomieniem kredytu.

Banki takie jak na przykład Santander umożliwiają zastąpienie wkładu własnego inną nieruchomością, jednak pamiętajmy, że w żadnym przypadku nie może być on zastąpiony aktywem innym niż nieruchomość.

PekaO SA, PKO BP, Millenium oraz niektóre instytucje na rynku polskim akceptują środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej jako wkład własny. Niektórym klientom może to oznaczać spore ułatwienie.

Powinno się mieć na uwadze oraz pamiętać, że wkład własny nigdy nie może pochodzić z innego kredytu, takiego jak na przykład kredyt gotówkowy.

Wkład własny – Podsumowanie

Wniesienie wkładu własnego jest po prostu warunkiem do uruchomienia kredytu, więc nie trzeba wykazywać go na etapie składania wniosku kredytowego.

Wkład własny na poziomie 20%, który uważany jest za optymalny, zapewnia przede wszystkim:

  • Brak potrzeby zapłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu przez klienta banku,
  • Niższe marże, niż w przypadku kredytu z minimalnym 10% procentowym wkładem własnym,
  • Największy wybór banków, z których może skorzystać klient.

Można, więc stwierdzić, że pomimo pozornie mniejszej dostępności kredytu oferta jest znacznie lepsza. Całkowite oszczędności jednakowo wskazują, że wybranie 20 procentowego minimalnego wkładu własnego jest lepszą inwestycją.

You might also like