FirmaSpecjalistyczna.pl

Na czym polega przegląd ekologiczny i kogo dotyczy?

W celu wyjaśnienia, czy konkretna instalacja w negatywny sposób wpływa na środowisko, przeprowadzany jest tak zwany przegląd ekologiczny. Na czym polega i kto powinien go zrealizować? Informacje tego typu znajdziesz w poniższym tekście.

Co to jest przegląd ekologiczny? Dlaczego się go wykonuje?

 Zasady i kryteria przeglądu ekologicznego ustala Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, a mówiąc dokładniej, dział V. Zawarty w nim artykuł 237 wskazuje, że w razie stwierdzenia możliwego negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może zobowiązać podmiot, który z niej korzysta, do przeprowadzenia przeglądu ekologicznego.

Ma on na celu potwierdzenie lub wykluczenie tych przypuszczeń. Sprawdzany jest stan techniczny instalacji, jak również kwestie prawne, związane między innymi z pozwoleniami, jakie powinno posiadać przedsiębiorstwo.

Kogo dotyczy przegląd ekologiczny?

 Przytoczony artykuł 237 ustawy Prawo ochrony środowiska jasno wskazuje, że decyzja o konieczności wykonania przeglądu jest uznaniowa. Gdy właściwy do tego organ stwierdzi, że wybrana instalacja może źle oddziaływać na  środowisko naturalne, ma prawo taką decyzję wydać.

Oczywiście powinna ona zostać odpowiednio uzasadniona. Niezbędny jest też dowód, że nie da się w inny sposób (poza przeglądem) potwierdzić, że negatywny wpływ rzeczywiście występuje.

To jednak nie wszystko, ponieważ wniosek o zbadanie instalacji, a także rozmaitych obiektów, może zostać złożony przez podmioty, które chcą uzyskać informacje o ich oddziaływaniu lub po prostu mają w tym interes. Przegląd musi oczywiście zostać przeprowadzony przez specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia.

Z czego powinien składać się przegląd ekologiczny instalacji?

 W celu wyjaśnienia tej kwestii, należy wrócić do wspomnianej ustawy Prawo ochrony środowiska. Konkretnie do artykułu 238., zgodnie z którym przegląd ekologiczny musi zawierać:

  • opis obejmujący między innymi rodzaj użytej technologii, usytuowanie instalacji, powierzchnię, jaką zajmuje teren lub badany obiekt, a także informację o znajdujących się w pobliżu budynkach mieszkalnych, zabytków, czy też obszarów chronionych na podstawie prawa wodnego oraz przepisów o ochronie przyrody, lasach i uzdrowiskach,
  • wyjaśnienie sposobu oddziaływania instalacji na środowisko naturalne,
  • wskazanie działań, które mają doprowadzić do ograniczenia lub wyeliminowania złego wpływu na środowisko,
  • porównanie aktualnie wykorzystywanej technologii z technologią, która spełnia wymagania zapisane w artykule 143. tej ustawy,
  • informację, czy konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania analizowanej instalacji,
  • dane osoby, która sporządziła przegląd.

Oczywiście omawiane badanie może wykluczyć negatywny wpływ na środowisko. Jeśli jednak zostanie on potwierdzony, najważniejsze okażą się przedstawione metody oraz działania, które mają doprowadzić do jego osłabienia lub wyeliminowania.

Przegląd ekologiczny zlecony zewnętrznemu podmiotowi

 Z racji tego, że analizę oddziaływania instalacji oraz obiektów na środowisko może zlecić podmiot będący ich właścicielem, warto podkreślić, jak ważny jest wybór firmy, która ją przeprowadzi.

Żeby okazała się rzetelna, konieczna będzie współpraca ze sprawdzonymi specjalistami. Mowa tutaj oczywiście o firmach  funkcjonujących od wielu lat w branży ochrony środowiska. Dysponują one nie tylko odpowiednimi ludźmi, ale też sprzętem służącym do dokładnych pomiarów.

Przed zleceniem przeglądu dobrze będzie więc zapoznać się z metodami realizowanymi przez profesjonalistów i zakresem przeprowadzanych przez nich działań. W podjęciu ostatecznej decyzji pomogą ponadto opinie innych klientów, którzy mieli już okazję współpracować z interesującym Cię podmiotem. Dzięki temu zyskasz pewność, że cała analiza przyniesie spodziewany efekt poprzez weryfikację wskazanych instalacji oraz obiektów.

źródło: EkoMeritum outsourcing środowiskowy

You might also like