FirmaSpecjalistyczna.pl

Tachografy analogowe a cyfrowe – jak zmieniło się rejestrowanie pracy kierowców po 2006 roku

Aż do 1 maja 2006 roku w polskich firmach transportowych dominowały tachografy analogowe. Dopiero od tego momentu każdy, nowo rejestrowany pojazd jest obowiązkowo wyposażany w tachograf cyfrowy. Ciągle jednak pojazdy zarejestrowane przed 2006 rokiem mogą być użytkowane wraz z tradycyjnymi tachografami analogowymi, które dopiero w sytuacji całkowitego ich uszkodzenia podlegają obowiązkowej wymianie.

Tachografy analogowe a tachografy cyfrowe

Podstawową funkcją tachografu było i jest rejestrowanie parametrów takich jak: prędkość chwilowa pojazdu, zrealizowana przez samochód droga, ale  przede wszystkim parametry aktywności kierowcy, w tym czas pracy i obowiązkowej regeneracji. Tachografy analogowe działały w module obsługi ręcznej. Trzeba było włożyć do nich okrągły kartonik, nazywany zwyczajowo tarczką. Tachograf taki przy pomocy cienkiego rysika rejestrował na powierzchni tarczki informacje o aktywności kierowcy. Dzisiejsze regulacje prawne obowiązujące w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej obligują właścicieli firm transportowych do wyposażenia każdego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg w tachograf cyfrowy, który umożliwia skuteczną archiwizację danych w postaci plików elektronicznych.

Każdy przedsiębiorca działający w branży transportowej ma obowiązek pobierać i archiwizować dane z kart każdego, zatrudnionego w firmie kierowcy co najmniej raz na 28 dni, a pliki z pamięci tachografu przynajmniej jednokrotnie w okresie 90 dni. Inteligentne tachografy cyfrowe umożliwiają również szereg innych udogodnień związanych z bieżącym i okresowym monitoringiem jakości i kosztów pracy pojazdów oraz kierowców. Odczyt plików DDD, a więc kart kierowców i plików pamięci masowej tachografu to absolutne minimum zakresu zadań wykonywanych przez tachograf cyfrowy.

Inteligentny tachograf i inteligentne rozwiązania

WEBFLEET Tachograph Manager jest optymalnym rozwiązaniem problemu pełnej obsługi tachografów cyfrowych. Nie tylko  umożliwia on wypełnienie wszystkich obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy transportowej, ale i ułatwia on minimalizację kosztów użytkowania pojazdów, w tym oszczędność paliwa poprzez racjonalizację zarządzania trasami i postojami, a także skuteczny monitoring pracy kierowców. Zdalne pobieranie plików, które gwarantuje system WEBFLEET, ogranicza do minimum koszty administrowania danymi i nie wymaga wprowadzania żadnych, dodatkowych systemów nowych technologii. W systemie WEBFLEET nie ma także potrzeby zatrudniania dodatkowego pracownika do obsługi pobierania, archiwizacji i analizy danych. WEBFLEET oszczędza koszty czasu pracy kierowców, którzy dzięki inteligentnemu tachografowi cyfrowemu nie muszą wracać do bazy – rejestrator sam przesyła wszelkie niezbędne dane.

Monitoring pojazdów

Inteligentny tachograf cyfrowy działający w obsłudze WEBFLEET dostarcza również informacji na temat ewentualnego naruszania przepisów przez kierowców, kosztów mandatów drogowych i przebiegu codziennej aktywności kierujących pojazdami. Tak kompleksowy monitoring danych zapewnia przedsiębiorcy pełną kontrolę kosztów i jakość pracy firmy. Tachografy cyfrowe pracujące w obsłudze systemu WEBFLEET dostarczają również danych o wydajności konkretnych pojazdów. WEBFLEET to pełna, efektywna i zdalnie dostępna baza danych w formie archiwum cyfrowego, które na każde żądanie mogą być przedstawione zarówno w formule kontroli zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Choć tachografy cyfrowe są instalowane w pojazdach już od wielu lat, trzeba mieć na uwadze, że urządzenia te ulegają ciągłym przemianom. Od czerwca 2019 r. pojazdy ciężarowe będą zaopatrywane w inteligentne tachografy już IV generacji. Oznacza to kolejne zmiany, konieczność doszkalania kierowców i nauki nowych funkcjonalności rejestratorów. Dzięki rozwiązaniom telematycznym obsługa nowoczesnych tachografów nie powinna stanowić większego problemu.

You might also like