FirmaSpecjalistyczna.pl

Budowa dróg tymczasowych – nie tylko panele z betonu

Jednym z czynników, które wpływają na sprawne zrealizowanie inwestycji, jest odpowiednia infrastruktura komunikacyjna. Właściwe zaprojektowanie drogi tymczasowej minimalizuje koszty ekonomiczne, ogranicza ryzyko opóźnień, a także niweluje straty dla środowiska naturalnego. W artykule pochylamy się nad kwestią wyboru materiałów najwłaściwszych do budowy drogi tymczasowej. 

Jakim celom powinna służyć solidna droga tymczasowa? 

Drogi tymczasowe zapewniają dostęp personelu oraz pojazdów do błotnistych miejsc na terenie budowy. Jest to jedyny sposób, aby uniknąć trudności z manewrowaniem na mokrym i miękkim podłożu. Dzięki zastosowaniu dróg tymczasowych ogranicza się erozję gleby. 

Drogi tymczasowe znajdują zastosowanie nie tylko na placach budowy, ale również podczas wydarzeń takich jak koncerty czy festiwale. Istotne jest wtedy, aby pozostawić ziemię w stanie nienaruszonym. Dobrze zaprojektowana droga tymczasowa maksymalizuje szanse powrotu do naturalnych warunków sprzed konstrukcji. 

Dlaczego nie stosować paneli betonowych?

Nawierzchnie betonowe odznaczają się dużą masą, dlatego wymagana może być wcześniejsza przebudowa podłoża. Po demontażu drogi tymczasowej nieunikniona może okazać się rekultywacja, czyli przywrócenie wartości zniszczonemu terenowi. Użycie płyt betonowych często kończy się ich uszkodzeniami. Daleko idące uszkodzenia czynią płyty betonowe niezdatnymi do dalszego użytku. Wszystko to znacząco podnosi koszty inwestycji. 

Dlaczego zastosować panele aluminiowe lub drewniane?

Na szczęście postęp technologiczny pozwala na zastępowanie płyt betonowych alternatywnymi, nowocześniejszymi rozwiązaniami. Płyty aluminiowe lub drewniane są dużo lżejsze, a to umożliwia ich łatwe transportowanie. Naturalna elastyczność materiałów (np. specjalnych rodzajów drewna) zmniejsza ryzyko pęknięć wynikających z obciążenia. Należy podkreślić to, że płyty aluminiowe można wykonać z materiałów pochodzących z recyklingu, a także to, że ten system modułowy można zastosować ponownie. Dzięki temu minimalizuje się negatywny wpływ na środowisko. Drogi tymczasowe układane z elementów prefabrykowanych sprawdzają się nawet w trudnych warunkach terenowych. Wybór odpowiedniego materiału powinien zostać skonsultowany ze specjalistami. 

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Droga tymczasowa powinna być odpowiednio wytrzymała, aby umożliwić ruch pojazdów i maszyn oraz transport sprzętu budowlanego. Należy też wziąć pod uwagę koszty oraz łatwość montażu i demontażu. Projekt drogi tymczasowej powinien uwzględniać szerokość właściwą dla wymijania się pojazdów, a także ochronę istniejących instalacji przed zniszczeniem. Należy zwrócić uwagę na właściwy montaż drogi tymczasowej, aby zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji. 

You might also like