FirmaSpecjalistyczna.pl

Podział majątku u notariusza – jak wygląda procedura?

Rozpad związku, niezależnie od długości trwania, nigdy nie należy do przyjemności. Jednak sprawę dodatkowo komplikuje posiadanie przez byłych partnerów wspólnego majątku. W chwili, gdy ich drogi się rozchodzą, konieczne jest podzielenie majątku tak, by każda ze stron była w pełni usatysfakcjonowana.

Jednak ja wygląda procedura podziału majątku u notariusza i na co zwrócić uwagę, aby nie narazić się na ewentualne rozczarowanie?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z procedurą podziału majątku u notariusza.

Co wchodzi w skład majątku podlegającego podziałowi?

Wraz z zawarciem małżeństwa, gdy małżonkowie nie zadecydują inaczej, powstaje między nimi wspólność majątkowa. Swym zakresem obejmuje ona wszelkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub tylko jednego z nich. W skład majątku wspólnego wchodzą:

  • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej,
  • dochody z majątku wspólnego (w tym z tytułu najmu wspólnego mieszkania),
  • dochody z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartym i/lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Ponadto, do majątku wspólnego wpisuje się wszystkie przedmioty zakupione w trakcie trwania małżeństwa ze środków pochodzących ze wspólnego majątku.

Kiedy dochodzi do podziału majątku?

Podziału majątku można dokonać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, które wiążą się z ustaniem wspólności majątkowej. Tym samym może być przeprowadzony wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:

  • uprawomocnienia orzeczenia rozwodu bądź separacji,
  • śmierci, ubezwłasnowolnienia lub upadłości jednego z małżonków,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeństwa.

Tym samym, małżonkowie, którzy chcą jeszcze w trakcie trwania małżeństwa przeprowadzić podział majątku, powinni wcześniej ustanowić rozdzielność majątkową. W przeciwnym wypadku procedura ta nie będzie możliwa do zrealizowania.

Jak wygląda procedura podziału majątku u notariusza?

Warto wiedzieć, że nie tylko sąd może dokonać podziału majątku, do przeprowadzenia procedury podziału uprawniony jest również notariusz. Cennik tego typu usługi jest ściśle powiązany z wartością majątku i może wynieść od 100 do 10 000 zł.

Sama procedura podziału majątku jest niezwykle prosta i może być przeprowadzona podczas jednego spotkania. W trakcie wizyty sporządzany jest akt notarialny, który wskazuje składniki majątku przypisane do każdego z małżonków. Sporządzony akt jest w pełni wiążącym dokumentem, do którego przestrzegania zobowiązani są nie tylko małżonkowie, ale również ewentualni wierzyciele.

Kancelaria notarialna w Końskich od lat świadczy usługi związane z podziałem majątku, co pozwoliło dopracować wymagane procedury tak, by dokonanie podziału było możliwe już podczas pierwszej wizyty. Decydując się na podział majątku u notariusza, można dojść do porozumienia na chłodno, bez silnych emocji, które zwykle towarzyszą rozprawie rozwodowej. Właśnie dlatego tak wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie.

You might also like