FirmaSpecjalistyczna.pl

Najem okazjonalny – co warto wiedzieć

Wynajmowanie domu lub mieszkania to popularny sposób uzyskiwania dodatkowych dochodów. Okazuje się, że coraz więcej właścicieli nieruchomości rezygnuje z zawierania tradycyjnej umowy najmu na rzecz umowy najmu okazjonalnego. Podpisanie takiego dokumentu z lokatorem ułatwia jego ewentualną eksmisję z zajmowanego lokalu.

Rozwiązanie chroniące prawa właścicieli lokali mieszkalnych

Eksmisja nieuczciwego lokatora z wynajmowanego z lokalu mieszkalnego to niełatwe zadanie, które w skrajnych przypadkach wymaga zaangażowania sądu. Aby uniknąć  postępowania sądowego, warto rozważyć zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Według badań przeprowadzonych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości na taki krok decyduje się już około 5% właścicieli nieruchomości. Umowa wynajmu okazjonalnego stworzona została w celu ochrony interesów i praw osób wynajmujących lokale mieszkalne. Jej zawarcie wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów przez najemcę. Konieczne jest m.in. złożenie oświadczenia zobowiązującego najemcę do opuszczenia lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. Tego rodzaju dokument powinien sporządzić notariusz.

Sposób zawierania umowy

Żeby możliwe było zawarcie umowy najmu okazjonalnego, najemca musi dodatkowo wskazać inne mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać po opuszczeniu wynajmowanego mieszkania. Wskazanie lokalu zastępczego pozwala uniknąć oczekiwania na przydzielenie lokatorowi lokalu zastępczego i skrócić czas potrzebny do jego eksmisji. Trzecim wymaganym dokumentem jest dostarczenie oświadczenia właściciela wskazanego mieszkania o wyrażeniu zgody na ewentualne przyjęcie najemcy. Wzór umowy najmu okazjonalnego znaleźć można w Internecie. Na niektórych stronach dostępne są szczegółowe informacje na temat poszczególnych zapisów zawartych w dokumencie, dzięki czemu staje się on bardziej zrozumiały dla wynajmującego i najemcy. Po podpisaniu umowy wynajmu okazjonalnego wynajmujący zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu. Należy podkreślić, że spełnienie powyższych warunków jest konieczne do tego, aby zawarta umowa najmu mogła zostać uznana za okazjonalną. Warto również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju umowa musi zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

Podsumowanie

Wbrew powszechnej opinii podpisanie umowy najmu okazjonalnego nie powoduje, że przepisy ustawy o ochronie lokatorów przestają działać. Tego rodzaju dokument ułatwia jedynie pozbycie się problematycznych najemców i pozwala uniknąć długotrwałego procesu eksmisyjnego oraz związanych z nim kosztów.

You might also like