FirmaSpecjalistyczna.pl

Na czym polega uzdatnianie sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest popularnym medium roboczym wykorzystywanym powszechnie w przemyśle i usługach. W większości wypadków wymaga co najmniej podstawowego oczyszczenia. Na czym polega uzdatnianie sprężonego powietrza i jakie urządzenia stosuje się do tego celu? 

Co to jest uzdatnianie sprężonego powietrza? 

Uzdatnianie sprężonego powietrza to proces polegający na poprawie jakości i czystości medium roboczego w celu dostosowania go do określonych zastosowań. Sprężone powietrze jest szeroko wykorzystywane w przemyśle i innych dziedzinach do zasilania różnych urządzeń i narzędzi, dlatego istotne jest, aby było ono odpowiednio przygotowane do danej aplikacji.

Proces uzdatniania sprężonego powietrza obejmuje usuwanie wilgoci z medium, cząstek oleju oraz innych zanieczyszczeń stałych. Wraz z kompresją powietrza atmosferycznego, które jest zasysane przez sprężarkę, wzrasta jego zanieczyszczenie. Niewłaściwie uzdatnione sprężone powietrze może być przyczyną zarówno krótszej żywotności urządzeń, narzędzi czy instalacji, jak i nieodpowiednich parametrów produktów końcowych. 

Uzdatnianie sprężonego powietrza wykonywane jest w zakresie eliminacji wilgoci, oleju i cząstek stałych. Wilgoć jest jednym z głównych zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu. Woda może prowadzić do korozji urządzeń, zanieczyszczenia produktów lub procesów produkcyjnych oraz wpływać na jakość sprężonego powietrza. W procesie uzdatniania wilgoć jest usuwana za pomocą separatorów cyklonowych i osuszaczy, które obniżają poziom wilgoci w powietrzu. Usuwanie oleju ze sprężonego medium wykonywane jest w układach wykorzystujących sprężarki olejowe. W sprężarkach olejowych  olej używany jest do smarowania i uszczelniania urządzenia i może się dostawać do strumienia sprężonego powietrza, co jest niepożądane w niektórych aplikacjach. W procesie uzdatniania olej jest usuwany za pomocą separatorów cyklonowych i filtrów olejowych. Eliminacja cząstek stałych, takich jak pył, rdza i inne zanieczyszczenia, które dostają się do sprężonego powietrza podczas procesu sprężania, przeprowadzana jest w separatorach cyklonowych oraz na filtrach powietrza. Usuwają one te zanieczyszczenia, aby zapewnić czystość medium roboczego.

Uzdatnianie sprężonego powietrza jest istotne w wielu branżach, w tym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronice, a także w aplikacjach pneumatycznych i narzędziach pneumatycznych. Dzięki procesowi uzdatniania, można dostarczyć sprężone powietrze o odpowiedniej jakości, które nie tylko zapewni efektywność pracy urządzeń, ale także ochroni je przed uszkodzeniami i poprawi jakość produktów i procesów, w których jest używane.

Jakich urządzeń używa się do uzdatniania sprężonego powietrza? 

Do uzdatniania sprężonego powietrza używa się różnych rodzajów urządzeń i komponentów, które pomagają poprawić jakość i czystość sprężonego powietrza. Pozwalają one na eliminację zarówno wilgoci, jak i cząstek oleju czy zanieczyszczeń stałych ze sprężonego medium. Podstawowym urządzeniem wykorzystywanym do uzdatniania sprężonego powietrza jest separator cyklonowy. Jego zadaniem jest oddzielanie od medium wody, cząstek oleju i zanieczyszczeń stałych. Separatory cyklonowe są podstawowym elementem uzdatniania sprężonego powietrza. Do skuteczniejszego osuszania medium wykorzystuje się natomiast osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne. Osuszacze chłodnicze chłodzą powietrze, co powoduje kondensację wilgoci i jej oddzielenie od strumienia powietrza. Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują materiały adsorbujące, takie jak żel krzemionkowy, aby wchłaniać wilgoć.

Ważnym elementem procesu uzdatniania sprężonego powietrza jest jego filtracja. Filtry powietrza usuwają cząstki stałe, takie jak pył, rdza i zanieczyszczenia z powietrza sprężonego. Filtry mogą mieć różne klasy filtracyjne, w zależności od stopnia oczyszczenia, jaki jest wymagany. Należy podkreślić, że na rynku jest szeroki wybór filtrów oferujących zróżnicowany stopień filtracji. 

Warto także podkreślić, że istotną rolę w procesie uzdatniania sprężonego powietrza pełnią systemy monitorowania jego jakości. Systemy monitorowania jakości powietrza zawierają sensory i mierniki, które umożliwiają ciągłe kontrolowanie parametrów jakości powietrza, takie jak wilgotność, stężenie oleju czy cząstki stałe. Dzięki monitorowaniu można zidentyfikować ewentualne problemy i konieczność konserwacji. Pozwalają one utrzymać medium robocze w odpowiedniej klasie czystości dostosowanej do wybranej aplikacji. 

Wszystkie te urządzenia i komponenty są integralną częścią systemów uzdatniania sprężonego powietrza. Wybór odpowiednich urządzeń zależy od konkretnych wymagań aplikacji i poziomu czystości, jaki jest wymagany.

źródło: Czemar sprężarki

You might also like