FirmaSpecjalistyczna.pl

Culture fit w IT – jak sprawdzić dopasowanie kandydata? O co pytać?

Wielu przedsiębiorców za skuteczną rekrutację uznaje taką, która pozwala w jak najkrótszym czasie wyłonić kandydatów o określonych umiejętnościach i doświadczeniu. Niestety koncentracja wyłącznie na tych aspektach może doprowadzić do sytuacji, w której pracę w firmie otrzyma osoba kompletnie do niej niepasująca. Jak do tego nie dopuścić? Uwzględniając w procesie rekrutacyjnym culture fit. Dlaczego jest ono ważne także w branży IT? Jak sprawdzić kandydata pod tym względem?

Culture fit – co to takiego? Czy jest ono istotne w branży IT?

Pod pojęciem culture fit rozumie się dopasowanie danej osoby do kultury organizacyjnej firmy. Najprościej mówiąc, chodzi o to, czy wyznawane przez nią wartości i etos pracy są zbieżne z wartościami organizacji. Dlaczego jest to tak ważne?

Zespoły, których członkowie podzielają podobne wartości, a co za tym idzie dobrze się rozumieją, osiągają lepsze efekty. Dopasowanie kulturowe sprzyja bowiem tworzeniu dobrych i trwałych relacji, co przekłada się na przyjazną atmosferę w zespole. Ta zaś motywuje pracowników i zachęca do efektywnej pracy.

Czasem wystarczy jedna, niewłaściwie dopasowana osoba, by zdezintegrować pracę całego zespołu i pogorszyć uzyskiwane przez niego wyniki. Co więcej, niedopasowanie kulturowe najczęściej oznacza dla przedsiębiorcy dodatkowe koszty. Pracownik, który nie czuje się dobrze w zespole, z reguły nie tylko gorzej pracuje, ale również częściej bierze wolne. Łatwiej także podejmuje decyzję o odejściu. Dla pracodawcy oznacza to konieczność ponownego uruchomienia procesu rekrutacyjnego, co jest kosztowne.

Tymczasem, jak pokazują badania, odpowiednie dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej zmniejsza rotację w firmie o pond 30 proc. Nic więc dziwnego, że coraz więcej pracodawców zwraca uwagę na culture fit kandydatów, także w branży IT. Pracownik niedopasowany kulturowo inaczej rozumie wartości firmy, przez co często podejmuje decyzje odmienne od oczekiwanych. To zaś może rodzić konflikty, a także stoi w sprzeczności z kierunkiem, w jakim organizacja chce się rozwijać.

Culture fit w IT – jak sprawdzić dopasowanie kandydata? Jakie pytania mu zadać?

Dobrze przeprowadzona rekrutacja na stanowisko IT powinna zbadać nie tylko umiejętności techniczne, doświadczenie i kompetencje miękkie kandydata, ale również culture fit. Nawet najlepszy specjalista może „położyć” projekt, jeśli nie będzie w stanie zrozumieć się z resztą zespołu. Jak więc sprawdzić dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy? Jakie pytania mu zadać?

Nie ma jednego, prostego przepisu na sprawdzenie, czy dana osoba wpisze się w kulturę organizacyjną firmy. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z prób ustalenia tego. Żeby określić culture fit, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy organizacja ma ustalone wartości. Jeśli nie, trzeba je określić wspólnie z pracownikami, a następnie uszeregować pod względem ważności. Dopiero wówczas można przeprowadzić rozmowę z kandydatem.

Oto przykładowe pytania, które warto mu zadać, by sprawdzić dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy.

  1. Przedstaw środowisko pracy, w którym czułbyś/czułabyś się najlepiej. Jak ono wygląda?
  2. Czy preferujesz pracę samodzielną czy też w zespole? Określ procent czasu, który chcesz poświęcać na każdą z nich
  3. Jaki sposób przekazywania informacji zwrotnej przez przełożonego jest Twoim zdaniem najbardziej efektywny?
  4. Czy chcesz budować relacje z członkami zespołu także poza pracą?
  5. Czy preferujesz dynamicznie zmieniające się środowisko pracy, czy może wykonywanie powtarzalnych czynności?
  6. Czy byłeś świadkiem lub uczestnikiem sporu w zespole? Jak udało Ci się go rozwiązać?

Co ważne, culture fit nie oznacza jednorodności. Załoga nie musi mieć identycznego wykształcenia, pochodzić z jednego kręgu kulturowego czy też być zgodna we wszystkich wyznawanych wartościach. Dopasowanie kulturowe nie wiąże się bowiem z prywatnymi wyborami pracowników, lecz środowiskiem pracy. Brak zróżnicowania działa wręcz na niekorzyść firmy. Nie uwzględnia bowiem odmiennych punktów widzenia i buduje ograniczoną wizję świata, co nie sprzyja rozwojowi organizacji.

Źródło: Praca IT – TeamQuest

You might also like