FirmaSpecjalistyczna.pl

Jak rozwinąć firmę? Wsparcie zewnętrznego biura rachunkowego

0

Często ten stan spowodowany jest braniem na siebie zbyt dużej ilości rutynowych obowiązków związanych z zarządzaniem firmą pochłaniających dużo czasu i energii, których nie starcza nam na skupienie się na podstawowej działalności firmy oraz pomysłach na jej dalszy rozwój. Odpowiedzią na te problemy może być wydelegowanie części obowiązków na zewnątrz firmy.

Jakie korzyści niesie ze sobą outsourcing księgowości?

Wybierając wydelegowanie księgowości poza firmę, przedsiębiorca rezygnuje z konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem własnego działu księgowego, na rzecz zryczałtowanych, miesięcznych kosztów obsługi przez biuro księgowe. Angażując do obsługi księgowej firmę outsourcingową, nie musi ponosić kosztów związanych z zaopatrzeniem własnego działu księgowego w sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowania. Nie interesują go również koszty artykułów i sprzętu biurowego oraz utrzymania powierzchni biurowej. Równocześnie rezygnuje również z przestrzenipotrzebnej do archiwizowania dokumentów. Redukcji podlegają również koszty personalne. Korzystając z usług firmy zewnętrznej, nie musimy zatrudniać własnych księgowych, nie ponosimy tym samym wydatków związanych z ich pensjami, ubezpieczeniem, składkami zdrowotnymi czy szkoleniami zawodowymi. Podczas współpracy z firmą outsourcingową wszystkie koszty związane z zarządzaniem działem księgowości pozostają w kwestii firmy zewnętrznej.

Outsourcing to gwarancja wysokiej jakości usług księgowych

Firmy outsourcingowe świadczące usługi księgowości zatrudniają wyłącznie pracowników o wysokich kompetencjach w różnych specjalizacjach księgowości. Pozwala to im świadczyć usługi kompleksowo i profesjonalnie. Korzystając z usług takiego biura rachunkowego, możemy liczyć na sprawną i rzetelną obsługę księgową na co dzień oraz mieć pewność profesjonalnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Często zakres usług świadczonych przez outsourcingowe biura rachunkowe wychodzi daleko poza standardową księgowość. Firmy outsourcingowe podejmują się również obsługi rachunkowości, kadr i płac czy doradztwem w wybranych specjalizacjach prawa. Wybierając zewnętrzną księgowość, omijamy również ryzyko otrzymania kar finansowych spowodowanych błędami w rozliczeniach księgowych. Wybranie rzetelnego biura rachunkowego minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia przez nie błędu oraz jest równoznaczne z przekazaniem mu odpowiedzialności karnej i cywilnej za ewentualne błędy.

You might also like