FirmaSpecjalistyczna.pl

Co uwzględnia konsultacja fizjoterapeutyczna?

Wszelkiego typu urazy i schorzenia w obrębie narządów ruchu wymagają podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Nierzadko konieczna jest też rehabilitacja, na którą kieruje przeważnie lekarz ortopeda. Przed jej rozpoczęciem konieczna jest jednak jeszcze konsultacja fizjoterapeutyczna. Podpowiadamy, co powinna uwzględnić taka wizyta.

Fizjoterapia. Co to takiego?

Aby lepiej zrozumieć sens i cel konsultacji fizjoterapeutycznej, warto w pierwszej kolejności nakreślić, czym właściwie jest fizjoterapia. Otóż jest to metoda terapii, podczas której zastosowanie znajduje ruch oraz różnego typu czynniki fizyczne. Mogą być to czynniki naturalne bądź generowane przez specjalistyczne urządzenia.

Wskazania do wdrożenia fizjoterapii mogą być różne. Może być konieczna po różnego typu zabiegach, urazach bądź celem skorygowania wad postawy. O konieczności jej zastosowania oraz przebiegu decyduje specjalista podczas konsultacji fizjoterapeutycznej. W jaki sposób się ona odbywa?

Przebieg konsultacji fizjoterapeutycznej

Celem fizjoterapii jest przede wszystkim usprawnienie pacjenta i umożliwienie mu powrotu do zdrowia bądź poprawa jakości życia. Aby tak się jednak stało, plan leczenia musi zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz specyfiki jego choroby lub urazu. W tym właśnie celu umawiana jest konsultacja fizjoterapeutyczna.

Na wizytę taką składa się kilka etapów. Pierwszym jest przeprowadzenie z pacjentem bardzo dokładnego wywiadu zdrowotnego. Ważne jest, aby omówione zostały wszelkie kwestie, które mogą rzutować na przebieg i efekty planowanej fizjoterapii.

Następnie fizjoterapeuta zapoznaje się z dokumentacją medyczną chorego. Chodzi o wyniki ostatnich badań, takich jak zdjęcia RTG, rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Należy też wziąć pod uwagę przyjmowane przez pacjenta leki.

Potem można przejść do wykonania prostych testów czynnościowych. Mają one na celu określenie zakresu ruchu pacjenta, jego ograniczeń, a także siły mięśniowej. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności przystępuje się do przygotowania planu fizjoterapii, o ile oczywiście dana osoba zostanie do niej zakwalifikowana. W planie takim uwzględnia się formę zabiegów, ich ilość oraz częstotliwość ich powtarzania.

Prywatnie czy na NFZ?

Niezależnie czy korzystamy z publicznej, czy prywatnej opieki medycznej, konsultacja fizjoterapeutyczna powinna mieć zawsze mniej więcej podobny przebieg. Korzystając z usług prywatnych placówek, czas oczekiwania na wizytę jest przeważnie krótszy, jednak trzeba liczyć się z określonym kosztem.

Reasumując, konsultacja fizjoterapeutyczna jest niezbędnym elementem poprzedzającym rozpoczęcie rehabilitacji. To na niej wyznaczany zostaje jej przebieg oraz zabiegi, które mogą okazać się najskuteczniejsze w przypadku danego pacjenta.

You might also like