FirmaSpecjalistyczna.pl

Transport w systemie rurowym a zagrożenie wybuchem

Systemy rurowe wykorzystywane są w przemyśle bardzo powszechnie. Umożliwiają one szybkie i bezpieczne transportowanie różnorodnych materiałów pomiędzy magazynem a liniami produkcyjnymi. I chociaż z powodzeniem stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, to zawsze muszą spełniać szereg niezbędnych kryteriów jakościowych. Szczególnie istotne jest to w przypadku działania z komponentami o właściwościach wybuchowych.

Kluczowa szczelność w systemie rurowym

Niezwykle istotna dla prawidłowego działania każdego systemu rurowego jest jego szczelność. To właśnie między innymi ta cecha determinuje bowiem poziom bezpieczeństwa i skuteczności przeprowadzanych procesów transportowania. To jak bardzo cała instalacja jest szczelna, zależy w dużej mierze od jakości umieszczonych rur oraz rodzaju poszczególnych połączeń występujących w danej konstrukcji. W tym względzie warto zwrócić uwagę na nowoczesne instalacje, gdzie zainstalowane są specjalne elementy z zakończeniami w formie wywijanych obręczy. Taka forma znacznie ułatwia montaż a dodatkowo, gwarantuje stabilność i trwałość połączeń. W ten sposób w czasie transportowania surowców wszelkie wydostające się z nich substancje mogące doprowadzić do wybuchu zostają zatrzymane w środku instalacji. Jak zaznaczają fachowcy, aby zwiększyć stopień odporności na ciśnienie wybuchu, należy stawiać wyłącznie na certyfikowane elementy o odpowiedniej grubości. Zasadniczo przyjmuje się, że w praktyce rury o takich właściwościach powinny wykazywać odporność na ciśnienie o wartości 3, 6 lub 10 barów.

Zapobieganie wybuchowi w trakcie transportu

Sam wybuch jest z pewnością jednym z najgroźniejszych zjawisk, z którymi można się spotkać w trakcie transportowania surowców sypkich. Ryzyko jego wystąpienia wynika z tego, że w czasie przesyłania materiału powstają jego tarcia o wewnętrzne ściany rur. W ten sposób wewnątrz instalacji pojawiają się ładunki elektrostatyczne, przyczyniające się do przeskakiwania iskry elektrycznej, co może doprowadzić właśnie do eksplozji. Jak można sobie z tym poradzić? Tutaj najistotniejszym celem okazuje się być dążenie do ich neutralizacji przy pomocy przewodów uziemiających. Tego typu osprzęt montowany jest do każdego elementu systemu rurowego, które zostają jeszcze oddzielone od siebie uszczelkami lub specjalnymi tworzywami sztucznymi. Warto także dodać, że w przypadku materiałów sypkich bardzo ważne są również działania zmierzające do ograniczenia ich pylenia. W efekcie tego znacząco  zmniejszony zostanie zasięg stref zagrożonych wybuchem.

Podsumowanie

Jak widać zagrożenie wystąpienia wybuchu w systemie rurowym, jest jak najbardziej realne. Aby więc zminimalizować to ryzyko, należy koniecznie dopilnować kilku kwestii, o których pisaliśmy powyżej. Pamiętajmy również, że niezwykle istotne w procesie przeciwdziałania wybuchom jest stosowanie wyłącznie systemów rurowych najwyższej jakości. Spełnienie tego warunku zapewnić mogą nam tylko sprawdzone rozwiązania wdrażane przez najlepszych producentów systemów rurowych.

You might also like