FirmaSpecjalistyczna.pl

Instalacje fotowoltaiczne typu on-grid i off-grid – czym się różnią? Kiedy znajdują zastosowanie?

Systemy fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Pozyskany w ten sposób prąd można magazynować lub korzystać z niego do bieżących potrzeb. Biorąc pod uwagę sposób integracji z siecią elektryczną, możemy wyróżnić dwa typy instalacji fotowoltaicznych. Pierwszy z nich – on-grid – jest zintegrowany z siecią elektryczną. Drugi z systemów to off-grid, pracujący na sieć wydzieloną.

Charakterystyka i zastosowanie instalacji on-grid

System on-grid zbudowany jest paneli fotowoltaicznych, liczników, które informują o produkcji i zużyciu energii, przyłączy do sieci, zabezpieczeń oraz inwertera. Ostatni z wymienionych elementów odpowiada za konwersję prądu zmiennego na stały o napięciu sieciowym 230 V. Pozyskiwana w ten sposób energia jest użytkowana na bieżąco, a jej niezagospodarowywany naddatek jest przekazywany do sieci energetycznej, czyli do zakładu energetycznego. Magazynowana w ten sposób nadwyżka może zostać pobrana zgodnie z systemem opustów w momencie większego zapotrzebowania na energię. W praktyce oznacza to, że możemy odebrać 80% lub 70% przekazanej wcześniej energii. Wysokość zniżki zależy od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Instalacje tego typu mają zastosowanie przede wszystkim w domach, które przyłączone są do sieci elektrycznej.

Charakterystyka i zastosowanie instalacji off-grid

W typie off-grid nadwyżka pozyskiwanej energii nie trafia do zakładu energetycznego. Budowa instalacji jest taka sama jak w on-grid, ale wyposażona jest w dodatkowe akumulatory pozwalające na magazynowanie energii, która nie została zużyta na bieżące potrzeby. Plusem tego typu instalacji jest możliwość przechowywania energii i skorzystania z niej w dowolnym momencie. Eksploatacja takiego rodzaju instalacji jest uzasadniona w miejscach na odizolowanych obszarach albo tam, gdzie podłączenie do sieci zewnętrznej byłoby nieopłacalne. System sprawdzi się również w przypadku, gdy dostawy prądu są nieregularne i nieefektywne lub dochodzi do przerw w dystrybucji. Korzystanie z instalacji off-grid pozwala uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy i potencjalnych podwyżek cen prądu. Systemy off-grid wykorzystywane są np. przez właścicieli domków letniskowych. Ze względu na konieczność posiadania akumulatorów, montaż takiej instalacji wiąże się z wyższym kosztem w porównaniu do instalacji on-grid.

Decyzja o montażu konkretnego typu instalacji powinna być poprzedzona analizą potrzeb. W przypadku, gdy nie planujemy odcięcia się od zewnętrznego dostawcy, a generowana energia użytkowana jest okresowo, zasadne będzie skorzystanie z instalacji fotowoltaicznej on-grid. Jeżeli natomiast priorytetem jest zapewnienie sobie niezależności lub z przyczyn ekonomicznych podłączenie do zewnętrznego dostawcy jest utrudnione, wówczas możemy zdecydować się na system off-grid.

You might also like