FirmaSpecjalistyczna.pl

Regały paletowe – na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu?

Układ magazynu wpływa na wydajność kompletacji zamówień i na konkurencyjność prowadzonej działalności. Regały paletowe to jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów składowania ciężkich towarów i na co trzeba zwrócić uwagę przed wyborem?

Właściwy dostęp wózka widłowego do palet

Wózki widłowe to standardowy widok w magazynie, a w przypadku regałów paletowych nie powinny mieć problemów z dojazdem do asortymentu. Przed wdrożeniem systemu należy przemyśleć bezpieczny układ dojazdu oraz wysokości składowania. Wąskie regały lub wysokie składowanie wymaga zastosowania bardziej specjalistycznych, a co za tym idzie droższych urządzeń transportu wewnętrznego. Regały paletowe można też rozstawić w szerszych alejkach i zlecić kompletację zwykłemu pracownikowi, bez wózka widłowego. Regały paletowe dają zatem sporą elastyczność organizacyjną.

Dynamiczny układ regałów sprawdza się znacznie lepiej

Wysoką płynność magazynu osiąga się głównie przez różnicowanie dostępu do palet. Z jednej strony przydadzą się wózki widłowe, a z drugiej szybkość ręcznej kompletacji. Nie warto wykluczać żadnej z opcji, ale dopasować możliwie najwięcej układów regałów paletowych, chociażby w wersji przesuwnej, albo przeznaczonej do przechowywania towarów o nietypowych gabarytach. Regały paletowe to też regały wjezdne lub przepływowe. Efektywne magazyny starają się wykluczać lub ograniczać korytarze robocze, ponieważ zajmują sporo przestrzeni.

Standaryzacja składowania i elastyczność zarządzania zapasami

Statyczne regały paletowe ograniczają pojemność magazynowania, a znaczenie lepsze podejście to automatyzacja i stosowanie systemów przesuwnych umożliwiających lepsze spojrzenie na obrót zapasami w modelu FIFO, LIFO lub FEFO. Standaryzacja palet umożliwiła magazynom dokładniejsze planowanie inwestycji w wyposażenie i wyeliminowała straty na składowaniu nietypowych jednostek ładunkowych. Zgodnie z prawem najcięższe produkty wprowadza się zawsze na najniższych poziomach regałów. Do tego właściciel magazynu musi zadbać o czytelne poinformowanie o dopuszczalnym obciążeniu regałów. Systemy składowania podlegają okresowym przeglądom wykonywanym najczęściej przez producenta lub podmioty powiązane. Warto zatem już na etapie wyboru regałów przyjrzeć się takim kwalifikacjom.

Ciekawe systemy wykorzystujące grawitację do przesuwania towarów

Najlepsze systemy składowania nie utrudniają w żaden sposób dostępu do towaru i przystosowują się do potrzeb dowolnej branży. Ciekawe rozwiązanie to regały satelitarne, inaczej grawitacyjne, w których asortyment przesuwa się płynnie z góry do dołu, bez udziału wielkiej siły.

Uniwersalność oraz duży stopień bezpieczeństwa składowania

Regały paletowe, ale w nowoczesnych, dynamicznych, grawitacyjnych wersjach to najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w magazynach. Dzięki standaryzacji palet oraz prawa dotyczącego oznaczania obciążenia wskazane systemy charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz wydajności w codziennej pracy ze wszystkimi grupami towarów spotykanymi w gospodarce.

You might also like