FirmaSpecjalistyczna.pl

Najczęstsze błędy przy pisaniu wniosków unijnych

Dotacje unijne to świetny sposób na wystartowanie z nową inwestycją lub wsparcie budżetu projektu, nad którym już pracujemy. Jednak aby Unia wsparła nasze działania, taki wniosek musi zostać najpierw poprawnie napisany. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy pisaniu wniosków i jak ich uniknąć?

Brak danych i podpisów

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu wniosków o dotacje unijne jest pozostawianie w dokumentach niewypełnionych, pustych miejsc. Jeśli we wniosku znajduje się miejsce na jakąś informację, to należy wniosek o tę informację uzupełnić. Podobnie rzecz ma się z podpisami. Powinny się one znaleźć w każdym przeznaczonym do tego miejscu.

Brak spójności danych

Podczas pisania wniosków o dotacje unijne musimy zwrócić uwagę na wiele czynników, ale jednym z podstawowych jest poprawność oraz spójność podawanych przez nas danych. Jeśli składamy kilka dokumentów, to te dane w każdym z nich muszą się pokrywać, czyli nie mogą się różnić, a tym bardziej wykluczać. Zwróćmy uwagę także na nazwę wnioskodawcy – dane, które wymieniamy we wniosku muszą zgadzać się z tymi, jakie wpisane są do naszych dokumentów rejestrowych.

Brak wymaganych załączników

Błędem będzie również pominięcie choćby jednego z wymaganych załączników. To właśnie dlatego pisanie wniosków o dotacje unijne powinno odbywać się w oparciu o regulamin danego konkursu. To właśnie tam znajdziemy wyszczególnione wszystkie dokumenty, jakie musimy złożyć, aby nasz wniosek został rozpatrzony.

Brak potwierdzenia zgodności z oryginałem

Okazać się może jednak, że nawet jeśli dołączymy do wniosku wszelkie niezbędne załączniki, to i tak popełnimy przy tym łatwy do uniknięcia błąd. Jest nim zadbanie o to, by wszelkie dołączone do wniosku kopie dokumentów opatrzone zostały potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Zbyt późne zgłoszenie wniosku

Innym często popełnianym błędem jest złożenie wniosku zbyt późno. Nawet jeśli został on dobrze napisany i załączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty, to wniosek złożony po terminie prawdopodobnie nie zostanie przyjęty. Szczególną uwagę zwrócić należy na konkursy, które kończą się nie wraz z wybiciem konkretnej daty, ale kiedy wypełniona zostanie przewidziana pula. W takim wypadku nie należy zwlekać i po prostu złożyć wniosek najszybciej, jak to możliwe.

Zbyt wczesne rozpoczęcie projektu

Musimy zwrócić także uwagę na to, by projekt który ma być realizowany z pieniędzy unijnych nie rozpoczynał się zanim jeszcze złożymy wniosek. Nawet jeśli dotyczyć ma on inwestycji, którą już prowadzimy, to z realizacją tego konkretnego projektu należy poczekać na decyzję w sprawie złożonego przez nas wniosku.

Widzimy więc, że choć pisanie wniosków unijnych z pozoru wydaje się proste, w rzeczywistości wymaga pewnej wiedzy. Warto zapoznać się z dokładnymi wytycznymi i w razie wątpliwości zwrócić się po pomoc biura rachunkowego.

You might also like