FirmaSpecjalistyczna.pl

Jakie dodatki paszowe warto stosować w żywieniu świń?

Wybór skutecznej strategii żywienia jest jednym z podstawowych zadań każdego przedsiębiorstwa zajmującego się hodowlą trzody chlewnej, ponieważ pasza stanowi do 70% struktury kosztu gotowego produktu. Główną zasadą, którą kierują się zarówno duże fermy trzody chlewnej, jak i gospodarstwa prywatne przy tworzeniu racji żywieniowych dla zwierząt, jest maksymalizacja zysków przy minimalnych kosztach. Można to osiągnąć poprzez stosowanie zbilansowanej paszy, która uwzględnia fizjologiczne potrzeby świń.

Koszt surowców to definicja problemu w tworzeniu programów żywieniowych trzody chlewnej. Dlatego głównym zadaniem przedsiębiorców jest obniżanie kosztu dodatków paszowych przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie wydajności żywego inwentarza.

W ostatnich latach w podejściu przedsiębiorstw hodowlanych pojawiły się dwa główne trendy:

– optymalizacja diety poprzez przemyślane stosowanie i łączenie surowych komponentów,

a także

– bezpieczeństwo biologiczne, które eliminuje lub znacznie zmniejsza ryzyko przenikania patogenów z paszą.

Jaka jest optymalna receptura ?

Dominujący udział w dietach świń obecnie zajmują zboża: jęczmień i pszenica, rzadziej – kukurydza i owies, stanowiące około 65-75% struktury paszy. Kolejne 15-25% to wysokobiałkowe składniki mleczne. Aminokwasy, makro- i mikroelementy, witaminy i inne substancje biologicznie czynne stanowią zwykle 5-6% udziału w mieszankach paszowych, około 2-3% to oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce.

Ale jak opracować taką optymalną recepturę?

Do obliczenia racji żywieniowych wykorzystuje się specjalistyczne programy – złożone modele matematyczne, które wykonują miliony iteracji, zanim uzyskają optymalny wynik.

Korzystanie z takich programów pozwala przedsiębiorstwu oszczędzać na racjach paszowych, podejmować na czas decyzje o zakupie komponentów i efektywnie planować długoterminowe okresy.

W celu obniżenia kosztów lub optymalizacji żywienia czy robienia paszy dla świń warto uwzględnić rasę/krzyżowanie świń, a także zadbać o odpowiednie warunki bytowe (obsada, oświetlenie, temperatura otoczenia, ruch i jakość powietrza w pomieszczeniach itp.). Wtedy zwierzęta nie będą musiały wytwarzać energii na ogrzewanie własnego ciała i rywalizację o miejsce przy karmniku, co wpłynie na wytworzenie u świń masy mięśniowej.

Dodatki paszowe nowej generacji

Specjaliści określają dodatki paszowe nowej generacji jako połączenia kwasów organicznych i ich soli, fitogeników, probiotyków i prebiotyków, (dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie ilości stosowanych antybiotyków lub wręcz rezygnacja z nich), a także skoncentrowane złożone preparaty enzymatyczne o rozszerzonym zestawie działań.

Nowoczesne dodatki paszowe to przede wszystkim nowe enzymy, które pozwalają zoptymalizować dietę, na przykład proteaza i lipaza.

Wybór dodatku paszowego zależy od indywidualnych potrzeb hodowców. Jeśli celem jest obniżenie kosztów diety, potrzebne są enzymy. Jeśli konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa paszy i ograniczenie wprowadzania antybiotyków do pasz, w tym celu stosuje się sole kwasów organicznych.

Przy wyborze dodatku paszowego, ostrzegają eksperci, należy znać jego skład chemiczny, mechanizm działania, zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania, stabilność termiczną, mieszanie i interakcję z innymi składnikami pasz.

Charakterystyczną cechą nowych produktów jest ich wysoka efektywność ekonomiczna, która pozwala znacznie obniżyć koszty produkcji premiksów, mieszanek paszowych, a docelowo obniżyć koszty hodowli.

You might also like