FirmaSpecjalistyczna.pl

Dolistne nawożenie zbóż ozimych – czym dokarmiać rośliny?

Mimo że badania jasno wskazują na pozytywne efekty jesiennego dolistnego nawożenia zbóż, to wciąż zabieg ten jest mniej popularny wśród polskich rolników niż nawożenie wiosenne. A odpowiednio przeprowadzone nawożenie dolistne zbóż wyraźnie poprawia plony, wiosenną kondycję roślin oraz pozytywnie wpływa na ich zimową odporność. Warto zdecydować się na tego rodzaju działania prewencyjne, by wyeliminować ewentualny niedobór składników odżywczych. Opryski na zboża ozime zastosowane jesienią mogą  być kluczem do uzyskania zadowalających rezultatów upraw w kolejnym roku.

Przesłanki do jesiennego nawożenia

  • gleby z niską zawartością niezbędnych składników mineralnych,
  • profilaktyczne nawożenie, stosowane w celu eliminacji potencjalnych niedoborów,
  • gleby z niewłaściwym odczynem pH,
  • wyraźne dysproporcje niezbędnych składników i mikroelementów w glebie,
  • w przypadku wyraźnych niedoborów objawiających się złą kondycją roślin.

Niezbędne składniki odżywcze

Jeśli chodzi o rośliny, które wizualnie prezentują się dobrze, to powinniśmy unikać nawozów azotowych. Nawóz azotowy może bowiem doprowadzić do zbyt dużej koncentracji tego składnika w uprawach. Rośliny, które uzyskują jesienią ciemnozieloną, zdrową barwę, zasługują to głównie dużej koncentracji azotu. Jego nadmiar poprawia wygląd, ale maskuje niedobory innych ważnych składników i mikroelementów.

Powinniśmy się głównie skupić na dostarczeniu uprawom odpowiedniej ilości miedzi, gdyż prawie 3/4 pól uprawnych w Polsce wykazuje jej niedobory, a ma ona kluczowe znaczenie w regulacji oddychania roślin i zwiększa odporność na wyleganie. Dzięki miedzi stają się one także bardziej odporne na mróz oraz choroby. Wizualnie nie da się ocenić, czy dana uprawa cierpi na niedobór miedzi, dlatego eksperci zalecają profilaktyczne nawożenie dolistne w porze jesiennej. Na glebach bogatych w fosfor należy zaś zadbać o odpowiednią suplementację cynku. Nadmiar fosforu źle bowiem wpływa na pobieranie cynku ze środowiska. Należy tu jednak również zachować ostrożność, aby nie zachwiać odpowiednich proporcji miedzi i cynku w nawozie. W przypadku gleb obojętnych i alkalicznych ważne jest odpowiednie uzupełnienie roślin o mangan i żelazo. Podobnie jak miedź wpływają one pozytywnie na odporność na choroby i surowe warunki klimatyczne nawożonych roślin. W uprawach prowadzonych na glebach kwaśnych zaleca się zastosowanie dodatku molibdenu, który reguluje procesy przerobu azotanów w białko.

Skuteczne i mądre nawożenie

Aby skutecznie i mądrze zadbać o odpowiednie nawożenie zbóż ozimych, musimy przede wszystkim poznać charakterystykę gleby i regularnie dokonywać przeglądu i oceny stanu roślin, co pozwoli zaobserwować objawy konkretnych niedoborów. Na tej podstawie jesteśmy wstanie wybrać odpowiedni nawóz dolistny jedno- lub wieloskładnikowy odpowiedni do skutecznego zabezpieczenia zbóż na zimę  i pokrycia ich wymagań pokarmowych. Odpowiednie nawożenie zapewni zbożom ozimym dobry start na wiosnę.

You might also like