FirmaSpecjalistyczna.pl

Czym jest nadzór BHP w zakładzie pracy i dlaczego jest tak istotny?

Nadzór w zakresie BHP w zakładzie pracy jest obowiązkiem służby BHP. Termin „służby BHP” nie jest powszechny i popularny. Warto wiedzieć, czym zajmują się tacy pracownicy, jakie są ich obowiązki i czy praca ta rzeczywiście jest taka istotna? Nadzór BHP w zakładzie pracy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie bezwypadkowości. Służby BHP czuwają nad przestrzeganiem wszelkich przepisów i regulacji stojących na straży bezpieczeństwa pracowników oraz bezwypadkowości w całym zakładzie. Warto lepiej poznać zakres nadzoru BHP i płynące z niego korzyści.

Czym jest służba BHP?

Obecność i funkcjonowanie służby BHP w zakładzie pracy regulowane są przepisami kodeksu pracy oraz odpowiednim rozporządzeniem. Informację na ten temat znajdziemy w art. 23711 kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.). Przepisy określają główną i podstawową rolę służby BHP jako spełnianie misji profilaktycznej, a tym samym zapobieganie zagrożeniom zawodowym w zakładzie pracy oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby realizować te zadania, są oni uprawnieni do kontrolowania pracowników podczas ich codziennych obowiązków pod kątem przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowe obowiązki służby BHP

Pracownicy pełniący obowiązki służby BHP działają nieustannie pod wielką presją. Praca ta jest niebywale odpowiedzialna, stanowi również codzienne wyzwanie. Pracownicy ze służby BHP mają jasno określone podstawowe obowiązki, które wypełniają w zakładzie pracy. Do głównych i najważniejszych z nich należy przede wszystkim kontrola stanu BHP, a także przestrzegania przepisów i zasad BHP w zakładzie, profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – realizowana również poprzez codzienną kontrolę pracowników, współpraca ze wszystkimi komórkami firmy i pracodawcą w zakresie BHP, a także współpraca z jednostkami spoza zakładu pracy mającymi wpływ ma wypełnianie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Kontrola i nadzór BHP w zakładzie pracy

Dbanie o przestrzeganie i prawidłową realizację zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to również kontrolowanie. Dzięki roli kontrolnej służb BHP nadzór nad wszystkimi elementami jest pełniejszy i skuteczniejszy, a dzięki temu znacząco obniża się liczba wypadków w pracy. Pracownicy służby BHP przeprowadzają kontrole warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad BHP. W kontrolach tych szczególnie brane pod uwagę są stanowiska, na których pracują kobiety w ciąży lub karmiące piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym również pracujący w nocy. Kontroli podlegają także stanowiska pracy i pracownicy będący osobami fizycznymi wykonującymi pracę na podstawie innej niż stosunek pracy w firmie bądź miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Ponadto służby BHP biorą udział w ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w danym zakładzie. Ich zadaniem jest również sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowej analizy stanu BHP z propozycjami przedsięwzięć technicznych oraz organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawiających warunki pracy. Zestawienia te powinny być przedkładane pracodawcy co najmniej raz do roku.

Znaczenie nadzoru BHP w zakładzie pracy

Nadzór BHP w zakładzie pracy jest niebywale istotny właśnie ze względu na swoją funkcję profilaktyczną. Pozwala zapobiegać występowaniu sytuacji niebezpiecznych, zanim będą one miały miejsce. Dzięki temu liczba wypadków w pracy zostaje znacząco zmniejszona, a tym samym podniesione jest bezpieczeństwo pracowników. Nadzór BHP w zakładzie pracy pełnią służby BHP. Są one nie tylko organem kontrolnym i egzekwującym, ale również doradczym. W razie pytań oraz wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniony może zwrócić się z prośbą o pomoc w dowolnym momencie. Obecność służb BHP w zakładzie pracy jest na wagę złota, a korzyści płynące z ich działania są wręcz nieocenione.

Źródło: https://prosave.pl

You might also like