FirmaSpecjalistyczna.pl

Organizacja szkoleń przeciwpożarowych w firmie – wszystko, co trzeba wiedzieć

0

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest kwestia dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Od prawidłowo przeprowadzonych szkoleń zależy to, w jaki sposób będą się oni zachowywać w nieprzewidzianych sytuacjach, zwłaszcza tych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Świadomość o czyhających zagrożeniach oraz wiedza o metodach skutecznej ewakuacji to podstawowe informacje, które pozwalają zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nie bez znaczenia jest obligatoryjne przeprowadzenie szkoleń przeciwpożarowych, dostarczających niezbędnych wiadomości pozwalających na właściwą reakcję w przypadku rozprzestrzeniania się ognia.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia przeciwpożarowego w firmie wynika z istniejących przepisów BHP. Nakładają na pracodawcę obowiązek przekazania merytorycznej wiedzy dotyczącej zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru oraz schematów postępowania w razie jego wystąpienia. Informacje o ochronie zdrowia powinny zawierać dokładne informacje, zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie zawsze właściciel przedsiębiorstwa jest w stanie dokonać przeszkolenia w pełni odpowiadającego wymogom prawnym. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów tej branży. Na rynku funkcjonuje bardzo dużo firm świadczących usługi, ich poziomy są bardzo rozległe i jakość może znacząco się różnić. Wybranie najlepszej z możliwych firm gwarantuje pewność, że pracownicy są odpowiednio przygotowani do wykonywania pracy na swoim stanowisku. Po prawidłowo przeprowadzonym szkoleniu uzyskają wiedzę umożliwiającą minimalizowanie przykrych rezultatów nieprzewidzianych wypadków. Szkolenie przeciwpożarowe, stanowiące element składniowy szkolenia BHP, jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Istotny jest również fakt, że musi być przeprowadzone nawet dla osób, które zostają zatrudnione w ramach stażu czy tez praktyk.

Pracownik musi wiedzieć jak postąpić w razie pożaru

W ramach szkolenia pracownik powinien uzyskać wiedzę, która pozwoli mu na przemyślane działania w trakcie nagłego wypadku. Powinien również zapoznać się z technikami udzielania pierwszej pomocy dla osoby poszkodowanej w wyniku wybuchu pożaru. Jest to niezwykle istotne z uwagi na szerzące się niebezpieczeństwo. Ważne jest, by wiedzieli w jakich sytuacjach muszą bezzwłocznie oddalić się od miejsca zdarzenia oraz w jakim momencie zaniechać podejmowania akcji ratunkowej wśród współpracujących osób. Szkolenie przeciwpożarowe pozwoli na wyczulenie pracowników na istotne szczegóły świadczące o zbliżających się zagrożeniach. Uzyskają podstawową wiedzę z zakresu obsługi sprzętów przeciwpożarowych oraz sposobu ich prawidłowego wykorzystywania. Każdy pracownik powinien znać dokładną lokalizację gaśnic w miejscu wykonywania pracy, a także sytuacje, w których należy ich użyć.

Wybór osób, które świadczą przeszkolenia, powinien być rzetelnie przeanalizowany. Pomiędzy przedsiębiorcą a taką osobą powinien zostać nawiązany przepływ ważnych informacji, dotyczący profilu działalności firmy. Szkoleniowcy każdorazowo powinni zostać poinformowani o tym, na jakim stanowisku będą zatrudnione osoby z uwagi na różnorodny sposób postępowania. Profesjonaliści potrafią wykorzystać te informacje, by szkolenie było efektywne i przydatne dla pracowników określonej firmy. Tylko w ten sposób pracodawca uzyska pewność, że zrobił wszystko, żeby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo. Brak przeszkolenia pracowników przed rozpoczęciem pracy może skutkować dotkliwymi karami, które znacznie przewyższą koszt nawet najdroższych szkoleń.

You might also like