FirmaSpecjalistyczna.pl

Zaburzenia zachowania u dzieci. Czym są? Jak je rozpoznać?

0

Ocena tego typu zachowań może wydawać się subiektywna, jednak są to zachowania, które wyraźnie odbiegają od normy rozwojowej dziecka, a kryterium diagnostycznym jest przede wszystkim trwałość zachowań. Psychiatra dziecięcy jest osobą, do której powinniśmy się udać, jeśli zauważymy powtarzalne zachowania, które nie mieszczą się w zakresie ogólnie przyjętych norm.

Zaburzenia zachowania – czym są i jakie są ich objawy

Według amerykańskiej klasyfikacji wymienia się grupy zachowań, które określane są jako zaburzenia, zwłaszcza:

 • agresja wobec ludzi i zwierząt, np. zastraszanie innych, znęcanie się nad innymi, bójki, rozboje, okrucieństwa fizyczne wobec zwierząt,
 • wandalizm, celowe działania zmierzające do wyrządzenia zniszczeń, np. podpalenie,
 • kradzieże i oszustwa,
 • poważne naruszenia przyjętych norm, np. ucieczki z domu, notoryczne wagarowanie.

W przypadku dzieci mających problemy ze zdrowiem psychicznym, objawy zaburzeń uzewnętrzniają się zwykle w braku umiejętności kontrolowania zachowania.

Zaburzenia zachowania – kryteria rozpoznawania

Zaburzenia zachowania u dzieci są najczęstszą nieprawidłowością, którą zajmuje się psychiatra dziecięcy. Rozpoznaje on rodzaj zaburzenia zachowania, z którym mamy do czynienia, by podjąć odpowiednią terapię. Możemy wyróżnić cztery kryteria różnicujące zaburzenia zachowania:

 • Zaburzenia zachowania ograniczone do kontekstu rodzinnego, występujące w środowisku rodzinnym, uzależnione od sytuacji rodzinnej.
 • Zaburzenia zachowania wynikające z nieprawidłowego procesu socjalizacji, przejawiające się w wyraźnie słabych relacjach z innymi, izolacji, odrzuceniu, brakiem trwałych, bliskich relacji.
 • Zaburzenia zachowania wynikające z prawidłowego procesu socjalizacji, przejawiające się prawidłowymi relacjami bliskimi, natomiast nieprawidłowymi relacjami poza środowiskiem rodzinnym.
 • Zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze wyróżniające się utrwalonym wzorcem wrogiego, buntowniczego, prowokacyjnego i niszczycielskiego zachowania.

Czynniki odpowiedzialne za zaburzenia zachowania

Przyczyny zaburzeń zachowania to przede wszystkim:

 • czynniki rozwojowe, odnoszące się do powikłań jeszcze w czasie ciąży, wczesnej separacji od rodziców, deficytów neuropsychologicznych,
 • czynniki odnoszące się do środowiska rodzinnego, w którym zaburzone jest normalne funkcjonowanie, zwłaszcza konfliktów, zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych występujących w rodzinie,
 • czynniki dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole i wśród rówieśników, zwłaszcza problemy z adaptacją w tym środowisku, trudności w szkole.

Psychiatra dziecięcy – leczenie zaburzeń zachowania

Diagnoza, aby była trafna, powinna być postawiona przez lekarza psychiatrii dziecięcej. Po przeprowadzeniu obszernego wywiadu z rodzicami, który jest połączony z obserwacją dziecka, psychiatra dziecięcy ocenia problem oraz ustala plan leczenia indywidualnie dostosowany do konkretnego problemu, uwzględniający przede wszystkim zakres problemu zaburzeń zachowania, wieku dziecka. Podstawą do jego stworzenia powinna być ocena stanu zdrowia ogólnego dziecka. W zależności od złożoności i przyczyn problemu, psychiatra dziecięcy może zaproponować psychoterapię dziecka, terapię całej rodziny, leczenie farmakologiczne, a ponadto zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Środki farmakologiczne, jeśli są zlecane, powinny stanowić element obszernej psychoterapii. Z uwagi na możliwość niepożądanych skutków ich działania, możliwych do wystąpienia u dzieci, często rezygnuje się z ich stosowania, chyba że stan dziecka nie pozwala mu na prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.

Źródło: RodziceiDzieci.pl – Gabinet Psychologiczny

You might also like