FirmaSpecjalistyczna.pl

Studia podyplomowe – czy i kiedy warto je podejmować?

0

Studia podyplomowe w Polsce są dodatkową, coraz atrakcyjniejszą ścieżką edukacyjną. Formalnie można je podjąć, posiadając już licencjat lub tytuł inżyniera, zaś po magisterium dostępne są już wszystkie kierunki podyplomowe. Ten sposób studiowania pozwala na płynne łączenie uzyskiwania kwalifikacji z pracą, gdyż studia realizowane są w trybie weekendowym. Zwykle studia podyplomowe trwają dwa semestry, zdarzają się jednak programy kwalifikacyjne trzy-, a nawet czterosemestralne. Zdecydowanie warto podejmować studia podyplomowe, gdyż w stosunkowo krótkim czasie od roku do dwu, można uzyskać kolejny fakultet, a tym samym rozszerzyć swoje możliwości na rynku pracy.

Ugruntowanie kwalifikacji lub nowy zawód 

W Polsce realizowane są dwa rodzaje studiów podyplomowych i są to: studia doskonalące oraz studia kwalifikacyjne. Studia doskonalące pozwalają nabyć nową wiedzę i umiejętności i zwykle służą one zdobyciu dodatkowych umiejętności, czyli ugruntowaniu pozycji zawodowej na już istniejącym i wykonywanym stanowisku pracy. Studia doskonalące formalnie nie dają słuchaczowi prawa wykonywania nowego zawodu. Podyplomowe studia kwalifikacyjne to natomiast niezwykle atrakcyjna, bo szybka i skuteczna ścieżka uzyskiwania nowych, formalnych kwalifikacji. W dwa do czterech semestrów możliwe jest zdobycie nowego zawodu, potwierdzonego świadectwem ukończenia uczelni wyższej. Dodatkowo wiele programów studiów podyplomowych realizuje praktyki zawodowe i rekomenduje swoich absolwentów do odbycia staży kwalifikacyjnych.

Studia podyplomowe – jak wybrać?

Studia podyplomowe z reguły podejmuje się w sytuacji, kiedy chcemy zdobyć dodatkowe kwalifikacje, kiedy pracujemy już w konkretnej branży lub gdy (w przypadku podyplomowych studiów kwalifikacyjnych) zależy nam na poświadczeniu formalnym naszych kompetencji zawodowych. Studia podyplomowe warto zatem podjąć wtedy, kiedy jesteśmy w stanie oszacować ich wpływ na przebieg naszej dalszej kariery zawodowej, bowiem czesne będziemy musieli opłacić sobie sami, chyba że na studia oddeleguje nas obecny pracodawca. W takiej sytuacji możemy liczyć na zwrot czesnego po pozytywnie zaliczonych egzaminach końcowych i uzyskaniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych doceniają również możliwość zdobycia dzięki studiowaniu kontaktów środowiskowych z innymi słuchaczami o podobnych zainteresowaniach, stanowiskach obecnej lub przyszłej pracy, czyli swoiste sieciowanie (networking) poprzez studiowanie.

Dotacje na studia podyplomowe

Zdarza się również, że możemy otrzymać całkowitą lub częściową refundację kosztów studiowania w ramach studiów podyplomowych z instytucji takich jak powiatowe urzędy pracy lub organizacje pozarządowe. Z ofertą taką trzeba jednak zapoznawać się indywidualnie, gdyż niekiedy kierowana jest ona na przykład tylko do osób bezrobotnych lub zamierzających dopiero uruchomić własną działalność gospodarczą. Koszty studiów podyplomowych można również odpisać sobie od podatku, jeżeli już prowadzimy własną firmę.

Plusów studiowania podyplomowego jest wiele, przede wszystkim jest to doskonały sposób na doskonalenie i rozwój osobisty, a świadectwo ukończenia studiów będzie figurować w naszym życiorysie, potwierdzając, że chcemy i potrafimy podnosić swoje kwalifikacje.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia

You might also like